Công ty Cổ phần Tập đoàn SM là thành viên của Hội An toàn giao thông Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn SM là thành viên của Hội An toàn giao thông Việt Nam

HT 1

HT 1

Ngày 05/6/2020, tại TP Thanh Hóa, Công ty cổ phần tập đoàn SM nhận Quyết định kết nạp là thành viên trực thuộc Hội An toàn giao thông Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồng Trường – Chủ tịch Hội ATGT Việt Nam; ông Vũ Quý Phàn – Phó chủ tịch Hội ATGT Việt Nam; ông Vũ Văn Luật – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn SM, các thành viên Thường trực Hội ATGT Việt Nam, lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn SM.

Tại buổi lễ, ông Vũ Quý Phàn Phó chủ tịch Hội ATGT Việt Nam đã công bố Quyết định của Hội ATGT Việt Nam về việc kết nạp Công ty cổ phần tập đoàn SM là thành viên trực thuộc Hội ATGT Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ Ông Nguyễn Hồng Trường  Chủ tịch Hội ATGT Việt Nam đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tập thể Lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn SM

Ông Nguyễn Hồng Trường  Chủ Tịch Hội ATGT Việt Nam Trao Quyết định Và Chúc Mừng Lãnh đạo, Nhân Viên Công Ty

Ông Nguyễn Hồng Trường  Chủ Tịch Hội ATGT Việt Nam Trao Quyết định Và Chúc Mừng Lãnh đạo, Nhân Viên Công Ty

Ông Vũ Văn Luật –  Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn SM thay mặt cán bộ, nhân viên của Tập Đoàn nhận quyết định và giấy chứng nhận Hội viên tập thể Hội ATGT Việt Nam. Công ty Cổ phần Tập Đoàn SM có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo Điều lệ Hội ATGT Việt Nam.

Ông Vũ Văn Luật Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tập đoàn SM

Ông Vũ Văn Luật Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tập đoàn SM

Kết thúc buổi lễ các thành viên của Hội ATGT Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn SM  cùng tổ chức giao lưu văn nghệ tràn đầy niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau./.