Dự án Khu du lịch xanh Mũi Đôi- Hòn Đôi

Dự án Khu du lịch xanh Mũi Đôi- Hòn Đôi

Du An Mui Doi Hon Dau 1

Du An Mui Doi Hon Dau 1

– Tên dự án: Khu du lịch xanh Mũi Đôi- Hòn Đôi

– Vị trí dự án: Danh thắng cấp Quốc gia Mũi Đôi- Hòn Đôi tại Bán đảo Hòn Gốm, vịnh Vân Phong, xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

– Mục tiêu dự án: Nghiên cứu địa điểm, lập quy hoạch tổng thể và chi tiết, đáp ứng lời kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ bản vật chất, giao thông và từng bước đầu tư khai thác tại khu danh thắng Mũi Đôi- Hòn Đôi để vừa phát huy giá trị Danh thắng khi đủ điều kiện

Quy mô đầu tư:

– Phương án đầu tư: Đẩy mạnh phương án du lịch cộng đồng, tạo môi trường xanh, hòa với thiên nhiên; khai thác kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị sinh thái cảnh quan thiên nhiên sẵn có tại Mũi Đôi- Hòn Đôi.

– Tổng vốn đầu tư dự kiến:  Khoảng 3.000.000.000.000đồng

* Dự án đang hoàn thiện Hồ sơ pháp lý./.

Bài liên quan