Chung cư Xuân Vinh – Hoàng Mai

Chung cư Xuân Vinh – Hoàng Mai

Kho Dat Xuan Vinh Hong Mai 1

Kho Dat Xuan Vinh Hong Mai 1

Địa chỉ: Tổ 29 Phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Kho Dat Xuan Vinh Hong Mai 1

Quy mô xây dựng: Chung cư cao tầng
Diện tích : ~ 6.000m2

Bài liên quan