Giới thiệu chi bộ đảng công ty cổ phần tập đoàn SM

Giới thiệu chi bộ đảng công ty cổ phần tập đoàn SM

Cờ đảng

Cờ đảng

Chi bộ Đảng Công ty cổ phần tập đoàn SM trực thuộc Đảng uỷ khối doanh nghiệp quận Long Biên, chi bộ được thành lập vào ngày 28/8/2018, số lượng Đảng viên của Chi bộ đến tháng 12 năm 2018 là 04 đồng chí. Với trình độ tương đối đồng đều đảng viên trong Chi bộ đều nhận thức được vai trò của người đảng viên trong tình hình mới, có phẩm chất tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, phấn đấu không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Long Biên, Chi bộ Đảng Công ty cổ phần tập đoàn SM và toàn thể đảng viên luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hăng hái thi đua làm việc tăng chất lượng hiệu quả, công việc, không ngừng đổi mới phương thức làm việc cho phù hợp đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Luôn phấn đấu chi bộ trong sạch vững mạnh.

Từ khi thành lập, Chi bộ luôn đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) với xây dựng công ty và các tổ chức Đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sinh hoạt chi bộ  đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập chung dân chủ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, các yêu cầu của cấp uỷ cấp trên. Chủ động đề ra chủ chương, biện pháp xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ, các quy định của công ty.

Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới có ý nghĩa quan trọng, có vai trò quyết định mọi thắng lợi. Với niềm tin tưởng và tự hào, tập thể Chi bộ Công ty cổ phần tập đoàn SM quyết tâm sẽ tiếp tục xây dựng tập thể chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể Công ty thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng công ty ngày càng vững mạnh và phát triển hơn./.