Lãnh đạo chi bộ công ty dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Lãnh đạo chi bộ công ty dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

A1

A1

Sáng 08/01/2019, tại Hội trường Quận ủy, Lãnh đạo chi bộ công ty  dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Long Biên

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư thường trực Quận ủy. Đại biểu có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Quận ủy, đoàn thể chính trị-xã hội quận, Phòng Kinh tế, phòng LĐTB và XH, Chi cục Thuế Long Biên; các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc Đảng bộ Khối; chủ tịch HĐQT, giám đốc các doanh nghiệp có chi bộ đảng thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo của Đảng ủy tổng kết công tác năm 2018, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trong đó nêu rõ: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy, Đảng ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả  và đã đạt được những kết quả nổi bật trong việc triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 với hình thức đã được đổi mới, phù hợp. Xây dựng và triển khai thực hiện 2 chuyên đề thực hiện có hiệu quả Chương trình 01-CTr/QU. Công tác kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ được chú trọng thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra. Ban hành nhiều văn bản, quy trình, biểu mẫu để hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện. Kịp thời triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 của Thành phố và Quận; triển khai việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nội Khối bước đầu đạt kết quả thiết thực, có tác dụng lan tỏa trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể, người lao động hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quan tâm chăm lo quyền lợi cho người lao động. Năm 2018, Đảng bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu và một số chỉ tiêu vượt  kế hoạch đề ra, được UBND Thành phố tặng danh hiệu Tập thể Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ được Quận ủy công nhận là đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó bí thư thường trực Quận ủy nêu rõ mặc dù Đảng bộ Khối Doanh nghiệp mới được thành lập, đi vào hoạt động một năm nhưng với tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sảng tạo của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Khối đã triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy. Đồng chí ghi nhận và biểu dương thành tích nổi bật của Đảng bộ trong  công tác xây dựng Đảng cũng như  lãnh đạo, vận động đảng viên, đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối năm 2018. Đồng chí đề nghị, sang năm 2019, Đảng bộ Khối phát huy thành tích đã đạt được, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, trong đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình 01-CTr/QU, Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy khóa III . Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thiết thực hỗ trợ , đẩy mạnh hoạt động sản xuất-kinh doanh, đồng thời làm tốt việc chăm lo chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi thiết thực của người lao động của các doanh nghiệp;…. xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt thay mặt Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực Quận ủy, trong năm tới Đảng bộ sẽ triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; triển khai thực hiện tốt chủ đề năm của Thành phố và Quận “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề của Quận “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh”; phấn đấu tiếp tục là Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã biểu dương và khen thưởng 9 chi bộ, 52 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; 15 tập thể được biểu dương, khen thưởng có thành tích tốt thực hiện 2 chuyên đề thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy và thực hiện chủ đề  “doanh nghiệp xanh-sạch-đẹp” năm 2018./.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

A.2

A.2

A3

A3

A4

A4