Tập đoàn SM công bố và trao quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban lãnh đạo mới

Tập đoàn SM công bố và trao quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban lãnh đạo mới

ảnh Nền 1

ảnh Nền 1

Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị Tập đoàn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Sáng ngày 27/4/2020 tại văn phòng Tập đoàn SM đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho các thành viên Ban lãnh đạo mới trong Tập đoàn.

Buổi lễ công bố có sự tham dự đầy đủ của các cổ đông, ông Vũ Văn Luật – Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn SM; Hội đồng Quản trị; Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Tổ chức Nhân sự và toàn thể cán bộ chủ chốt của Tập đoàn SM.

Mở đầu buổi lễ, Bà Mai Thị Thư- Phụ trách Hành chính- Nhân sự Tập đoàn đã lần lượt công bố các Quyết định bổ nhiệm, ông Vũ Văn Hòa – giữ chức vụ Thường trực HĐQT Tập đoàn SM; Ông Nguyễn Trọng Hải- giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn SM; Ông Lê Ngọc Hoàng- giữ chức Phó Tổng Giám đốc Pháp chế Tập đoàn SM; Ông Vũ Bằng Giang- giữ chức Phó Tổng Giám đốc; Ông Tạ Văn Tân- giữ chức Phó Tổng Giám đốc; Bà Nguyễn Thị Thu Hoài- giữ chức Phó Tổng Giám đốc Truyền thông; ông Nguyễn Văn Duy- giữ chức Phó Tổng Giám đốc; Ông Vũ Văn Luật đại diện cho Hội đồng quản trị Tập đoàn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho từng cán bộ.

ảnh 1.1

Ông Vũ Văn Luật trao quyết định cho các thành viên Ban lãnh đạo

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, Ông Vũ Văn Hòa đại diện cho các thành viên được trao quyết định gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tập đoàn SM và cảm nghĩ về trách nhiệm ở cương vị mới, các thành viên mới được trao quyết định bổ nhiệm đều bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Tập đoàn và tập thể cán bộ, nhân viên trong Tập đoàn đã tín nhiệm, ủng hộ. Xác định đây là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Tập Đoàn giao phó, các thành viên ban lãnh đạo mới đều thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban lãnh đạo mới được bổ nhiệm, ông Vũ Văn Luật – Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn SM khẳng định: “Phát biểu của các cán bộ được bổ nhiệm đã thể hiện quyết tâm cao và có trách nhiệm với nhiệm vụ mới. Việc bổ nhiệm cán bộ đơn vị cho thấy sự tin tưởng và là niềm động viên to lớn của Ban lãnh đạo Tập đoàn SM. Đồng thời, cho thấy tập thể Tập đoàn SM nói chung và các đơn vị trong Tập đoàn là một tập thể đoàn kết, có đầy đủ  kinh nghiệm, phẩm chất, năng lực và nhiệt huyết vì sự nghiệp chung”. Lãnh đạo Tập đoàn SM nhấn mạnh: “Trong tình hình mới hiện nay, đan xen giữa nhiều cơ hội và thách thức, Tập Đoàn SM  nói chung, các đơn vị nói riêng đang phải đối mặt với nhiều những khó khăn, thách thức. Với nhiệm vụ đảm bảo, duy trì sự vận hành an toàn, hiệu quả và thúc đẩy các dự án đang triển khai hoàn thành đúng tiến độ trong thời gian tới, đòi hỏi ban lãnh đạo Tập Đoàn SM cũng như mỗi nhân viên của Tập đoàn tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, tính hợp tác, tinh thần đổi mới, đặc biệt là tính chuyên nghiệp trong mỗi việc làm, mỗi hành động; Từ đó nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực trong hoạt động của Tập Đoàn”.

Kết thúc buổi lễ, các cán bộ được bổ nhiệm đã nhận được những lời chúc mừng, động viên của lãnh đạo và đồng nghiệp trong ngày vui nhận nhiệm vụ mới./.