Ban lãnh đạo công ty
 

I. Ông Vũ Văn Luật (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

Là một doanh nhân người Việt đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trên thương trường, nhìn thấy được những tiềm năng dài hạn cũng như những hạn chế của ngành kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, ông Vũ Văn Luật đã sáng lập nên Tập đoàn SM, tiền thân là Công ty Cổ phần Kiến Trúc Sóng Việt và Công ty Cổ phần Đầu tư Bigland, thổi một làn gió mới vào nền kinh tế nước nhà.

 

II .Ông Vũ Bằng Giang (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn SM)

 

III. Ông Nguyễn Trọng Hải ( Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần tập đoàn SM)

 

IV. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó Tổng giám đốc Truyền thông)

 

V. Ông Phạm Đức Thọ (Phó Tổng giám đốc Xây dựng)

VI. Ông Lê Văn Cường ((Phó Tổng Giám đốc Kiến trúc - Quy hoạch - Kỹ thuật)   

             

 

VII. Ông Nguyễn Trường Đông (Giám đốc Ban quản lý dự án)

VIII. Bà Nguyễn Thị Trung (Kế toán trưởng)

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận