Công tác đảng, đoàn thể

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội “về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020”, chiều ngày 29/8/2018, tại phòng họp số 2 – Quận ủy Long Biên, Ban Tổ chức Quận ủy phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận tổ chức Lễ ra mắt chi bộ đảng Công ty cổ phần Tập đoàn SM.

Dự lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Quận ủy, Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; ông Vũ Văn Luật – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, ông Nguyễn Trọng Hải – Tổng giám đốc Công ty cùng sự có mặt của các đồng chí đảng viên, nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn SM.

Tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Bí thư chi bộ trình bày chương trình hành động của chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn SM nhiệm kỳ 2018-2020; đồng chí Đinh Thị Bích Nguyệt – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho chi bộ trong thời gian tới khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: xây dựng quy chế hoạt động; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ giai đoạn 2018-2020; lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên mới, tăng số lượng đảng viên trong chi bộ. Triển khai đầy đủ các mặt công tác xây dựng Đảng theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, xây dựng chi bộ đảng công ty trong sạch vững mạnh; tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước; phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp chung vào sự phát triển chung của quận Long Biên;.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Nghi thức chào cờ khai mạc

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn SM phát biểu

Đại diện Bí thư chi Bộ Đảng phát biểu tại hội nghị

Chi bộ Đảng cùng Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn cùng Quận Ủy Long Biên

Chụp ảnh kỷ niệm

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận