LỄ KÍ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA TẬP ĐOÀN SM VÀ CÔNG TY NJV HÀN QUỐC

Sáng ngày 08/12/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Tập đoàn SM, số 123 Lâm Hạ, Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội. Công ty Cổ Phần Tập đoàn SM đã tổ chức Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty NJV Hàn Quốc (New Green JV Korea Company)

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận