Tập đoàn SM công bố và trao quyết định bổ nhiệm

Tập đoàn SM công bố và trao quyết định bổ nhiệm

Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị Tập đoàn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Sáng ngày 28/9/2020 tại văn phòng Tập đoàn SM đã tổ chức Lễ công bố ...