Tư vấn giám sát công trình dân dụng - Công nghiệp và các công trình Thể thao - Văn hóa

- Tư vấn giám sát dự án cải tạo Cung  văn hóa thể thao Quần Ngựa và các công trình văn hóa trên địa bàn Hà Nội

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận