Tư vấn thiết kế lập quy hoạch

– Lập phương án kiến trúc, phương án quy hoạch Quận Long Biên.

– Lập hồ sơ Thiết Kế – Quy hoạch tổng mặt bằng vườn hoa Ngọc Lâm, Bắc Long Biên, Ngọc Thụy.

– Thiết kế và quy hoạch chi tiết nông trường trăn nuôi bò sữa Thủ Dầu 1- Sông Bé.

– Thiết kế quy hoạch khu di tích tượng đài Trần Quốc Tuấn.

– Thiết kế quy hoạch chi tiết Chợ Dân Sinh Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận